Piliarska výroba

Piliraska výroba je z dôvodu modernizácie a rekonštrukcie linky do konca roka 2021 pozastavená.

Ponúkame široký sortiment stavebného a stolárskeho reziva v rôznych dĺžkach a šírkach. Podľa požiadaviek zákazníka môžeme vyrobiť aj rôzne netypizované rozmery reziva.

Ponúkaný sortiment reziva:

  • hranole
  • strešné laty
  • dosky
  • foršty
  • piliny
  • odrezky

Ponúkané doplnkové služby:

  • jednoporez (ihličnatý, listnatý),
  • dvojporez (ihličnatý, listnatý),
  • hobľovanie,
  • impregnácia hranolov a strešných lát.